Edit Content

Stay Connected

Privatumo politikos taisyklės

„VšĮ Atostogautojas – Atostogoslietuvoje.lt“ gerbia kiekvieno vartotojo privatumą, todėl sukūrėme šias Privatumo politikos taisykles, kuriomis remdamiesi valdysime ir naudosime Jūsų mums suteiktą asmeninę informaciją. Prisijungdami ir naudodamiesi welovelithuania.com, Jūs patvirtinate, kad su šiomis taisyklėmis susipažinote, jas suprantate ir sutinkate.

„VšĮ Atostogautojas – Atostogoslietuvoje.lt“ pasilieka teisę bet kada peržiūrėti ir keisti Privatumo politikos taisykles. Pakeitimai įsigalioja iš karto juos paviešinus. Stebėti ir susipažinti su Privatumo politikos taisyklių pakeitimais yra paties vartotojo atsakomybė.

Asmeninės informacijos kaupimas ir panaudojimo tikslai

Registruodamiesi AtostogosLietuvoje.lt, Jūs pateikiate asmeninę informaciją, kurią mes kaupiame ir naudojame mūsų rinkodaros tikslais. Registruodamiesi, Jūs automatiškai su tuo sutinkate. Pažymime, kad  asmens duomenis renkame ir kaupiame sutinkamai su Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatomis.

Mes renkame asmeninę informaciją, taip pat siekdami pagerinti ir palengvinti, Jūsų, kaip vartotojo patirtį, naudojantis mūsų paslaugomis. Todėl mes galime panaudoti jūsų asmeninę informaciją šiais tikslais:

  • vykdant finansines transakcijas;
  • informuojant Jus apie mūsų naujausias paslaugas ir pasiūlymus;
  • administruojant Jūsų paskyrą;
  • vykdant rinkodarinius tyrimus ir analizę;
  • įvertinant Jūsų poreikius ir, atsižvelgiant į tai, suformuojant konkrečius pasiūlymus Jums;
  • vykdant Jūsų užsakymą;
  • atsakant į klientų užklausas;
  • atsakant į Jūsų klausimus ir sprendžiant iškilusias problemas;
  • vystant bei tobulinant welovelithuania.com svetainę;
  • rinkodaros tikslais.

Slapukų (cookies) naudojimas

Kaupiant informaciją apie mūsų svetainės vartotojų elgesį mūsų svetainėje yra naudojami slapukai (cookies).

Informacijos atskleidimas trečiosioms šalims

Mes perleisime Jūsų asmeninę informaciją trečiosioms šalims tik tais būdais, kurie aprašyti šioje Privatumo politikoje.

Mes galime suteikti ribotą asmeninę informaciją trečiosioms šalims, su kuriomis bendradarbiaujame vykdydami savo veiklą, pavyzdžiui, pristatydami Jūsų užsakymą. Šioms trečiosioms šalims bus leidžiama naudoti tą Jūsų asmeninės informacijos dalį, kuri būtina teikiant atitinkamas, su mumis suderintas, paslaugas.

„AtostogosLietuvoje.lt“ niekada neparduos jūsų asmeninės informacijos jokiai trečiajai šaliai.

„AtostogosLietuvoje.lt“ pasilieka teisę atskleisti Jūsų asmeninę informaciją, jei to reikalauja įstatymai, arba pagrįstai įsitikinus, kad tokie veiksmai yra būtini teisiškai; taip pat siekiant apsaugoti „AtostogosLietuvoje.lt“ kompanijos, darbuotojų, klientų ar visuomenės teises bei nuosavybę, ar jų saugumui užtikrinti.

Asmens duomenų saugumas

Mums labai svarbus Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl mes laikomės visuotinai priimtų ir BDAR apibrėžtų asmens duomenų perdavimo bei saugojimo standartų. Deja, negalime garantuoti visiško Jūsų duomenų saugumo, nes, atsižvelgiant į šiandienines technologijas, joks duomenų perdavimo internetu ar elektroninėje laikmenoje metodas nėra 100% saugus. Jei turite kokių nors klausimų dėl welovelithuania.com saugumo, galite susisiekti su mumis adresu [email protected]

Asmens duomenų tvarkymo trukmė

Mes saugosime ir naudosime Jūsų asmeninę informaciją tik tol, kol tai bus reikalinga, kad galėtume suteikti Jums savo paslaugas, taip pat, kad galėtume įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus arba išspręsti kilusius ginčus. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis ir paprašyti juos ištrinti. Sutikimo atšaukimas nedaro įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui sutikimo galiojimo laikotarpiu.

Jūsų teisė keisti savo asmeninę informaciją

Jūs turite teisę bet kuriuo metu susipažinti su savo asmens duomenimis, juos atnaujinti bei keisti. Tai galite atlikti, prisijungdami prie savo paskyros https://AtostogosLietuvoje.lt – VšĮ Atostogautojas